Naše společnost se zabývá projektováním, výstavbou, rekonstrukcí a změnami v užívání   výbušninářských objektů pro přední České společnosti v oboru výroby a zpracování výbušnin, munice a střeliva.

U těchto objektů provádíme posouzení vhodnosti objednatelem uvažovaných změn od vhodnosti umístění objektu vůči ostatním ohroženým a ohrožujících objektů až po stanovení maximální možné obložnosti objektu výbušninou a to včetně znaleckých posudků i ochranných opatření.

Výbušninářské objekty řešíme již od tvorby studií proveditelnosti dle požadavků objednatele s následným výstupem projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS a to včetně odborně zpracovaného rozpočtu nákladů stavby.

Jsme jediná společnost v této oblasti, která dokáže samostatně objednateli dodat stavbu od studie, přes projektovou dokumentaci včetně následné realizace až po kolaudační rozhodnutí. Naše služby zahrnují úzkou spolupráci s Hasičským záchranným sborem z důvodu schvalování požárních bezpečnostních řešení výbušninářských objektů při projekční činnosti a dále pak s Báňským úřadem a Ministerstvem vnitra, oddělením pro bezpečností politiku.

Za sebou máme již desítky úspěšných projektů a realizací výbušninářských objektů včetně obnovy provozu v areálu Vrbětice po mimořádné události.

 

Díky tomu, že máme ve svém týmu vlastní pyrotechniky, soudní znalce v oboru střelivo a výbušiny, stavební techniky a elektro techniky, nás naše práce prostě baví.

 

V případě zájmu o nabízené činnosti nás kontaktujte: prukongroup@prukongroup.cz