PROJEKT „PRUKOSTUDENT“

Projekt PRUKOSTUDENT je produktem naší společnosti, jehož prostřednictvím vychováváme mladé lidi, kteří vstupují do produktivní části života.

Každý účastník tohoto projektu má pracovní smlouvu na plný úvazek, jejíž součástí je kariérní plán. Obsahem karierního plánu je získání odborné zdatnosti na různých pozicích naší společnosti.

Během působení v projektu tak projde těmito základními stanovišti:
– stavební činnost v civilním sektoru
– stavební činnost v obranném a bezpečnostním sektoru
– projekční činnost pro civilní sektor
– projekční činnost pro obranný a bezpečnostní sektor
– obchodní zdatnosti a rozpočtování
– administrativa v řízení podniku, obchodní právo
– bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Na každém pracovišti setrvá účastník pět až sedm měsíců pod vedením zkušených vedoucích zaměstnanců. Za onu dobu si osvojí základní pravidla a získává tím komplexní pohled na stavební problematiku.

Během výkonu projektu PRUKOSTUDENT podporujeme účastníky i ve studiu vysoké školy distančním způsobem. Mnohem lépe tak účastníci projektu chápou problematiku studia. Po dokončení projektu získá každý účastník absolutní představu o tom, kterou částí stavebního průmyslu se chce v životě zabývat. Trh práce tímto způsobem získává mnohem erudovanější a spokojenější osobnosti. Neposledním bonusem našeho projektu je i fakt, že každý účastník, který prošel naším projektem mnohem více chápe práci ostatních svých kolegů a získáváme tím vzájemně propojený tým sami sebe mnohem více chápajících.

Pokud chcete vědět víc o našem projektu, pošlete svůj životopis a kontakty na mail prukon@prukon.cz