Speciální stavební činnost vznikla odštěpením od klasické stavební činnosti na samostatné oddělení stavební výroby dělící se vnitrofiremně na:

 • Oddělení speciální výroby
 • Oddělení civilní výroby

Speciální stavební činnost, která je implementována do samostatného oddělení speciální výroby, se zaměřuje a specializuje  na stavební činnost v obranném a bezpečnostním průmyslu pro soukromé investory a státní správu České republiky.

Do speciální stavební činnosti řadí naše společnost stavební práce :

 • Novostavby, rekonstrukce a opravy skladů výbušnin
 • Novostavby, rekonstrukce a opravy objektů určených pro            výrobu a zpracování výbušnin
 • Novostavby, rekonstrukce a opravy zabezpečených skladů             zbraní a střeliva
 • Novostavby, rekonstrukce a opravy muničních skladišť
 • Sanace a repase trhacích jam
 • Rekonstrukce a opravy pozorovacích tankových věží
 • Výstavba zkušebních stolic pro tanky T72
 • Údržba ochranných valů konvenčním sečením nebo řízeným spásáním trávy ovcemi
 • Rekonstrukce a opravy řídících věží na střelnicích
 • Rekonstrukce a opravy výdejen střeliva
 • Rekonstrukce a opravy pěchotních a tankových střelnic

 

Do portfolia speciální stavební výroby spadá i klasická stavební činnost, která se nachází v prostoru, kde zadavatelem je subjekt v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu.

Služby specializované stavební činnosti :

 • Vypracování projektové dokumentace ve stupni
 • Pro stavební povolení
 • Pro výběr zhotovitele
 • Pro realizaci
 • Skutečné provedení stavby pro účely předání díla nebo kolaudace

 

 • Požárně bezpečnostní řešení výbušninářských objektů
 • Legislativní zajištění projektů
 • Podpora při schvalování projektů dotčenými orgány HZS, ČBÚ
 • Výkaz výměr
 • Vypracování investičních rozpočtů pro účely investičního plánování
 • Vypracování rozpočtů pro účely realizace stavby

Realizace díla v poměru 60% vlastní kapacita, 40% firmy s vlastnicky provázanou strukturou.

Diagram předávání informací

workers-659885