Speciální stavební činnost vznikla odštěpením od klasické stavební činnosti na samostatné oddělení stavební výroby dělící se vnitrofiremně na:

 • Oddělení speciální výroby
 • Oddělení civilní výroby

Speciální stavební činnost, která je implementována do samostatného oddělení speciální výroby, se zaměřuje na stavební činnost v obranném a bezpečnostním průmyslu.

Do speciální stavební činnosti řadí naše společnost stavební práce:

 • Novostavby, rekonstrukce a opravy skladů výbušnin
 • Novostavby, rekonstrukce a opravy zabezpečených skladů zbraní a střeliva
 • Sanace a repase trhacích jam
 • Rekonstrukce a opravy pozorovacích tankových věží
 • Výstavba zkušebních stolic pro tanky T72
 • Údržba ochranných valů konvenčním sečením nebo řízeným spásáním ovcemi
 • Rekonstrukce a opravy řídících věží na střelnicích
 • Rekonstrukce a opravy výdejen střeliva
 • Rekonstrukce a opravy pěchotních a tankových střelnic

Do portfolia speciální stavební výroby spadá i klasická stavební činnost, která se nachází v prostoru, kde zadavatelem je subjekt v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu.

Služby specializované stavební činnosti:

 • Legislativní zajištění projektů
 • Vypracování projektové dokumentace ve stupni
  • Pro stavební povolení
  • Pro výběr zhotovitele
  • Pro realizaci
  • Skutečné provedení pro účely předání díla nebo kolaudace
  • Výkaz výměr
 • Vypracování investičních rozpočtů pro účely investičního plánování
 • Vypracování rozpočtů pro účely realizace stavby

Realizace díla v poměru 60% vlastní kapacita, 40% firmy s vlastnicky provázanou strukturou.

Diagram předávání informací

workers-659885