PRŮMYSLOVÝ SEKTOR

 • realizujeme výstavbu nových průmyslových výrobních nebo skladovacích objektů
  • ocelová nebo železobetonová konstrukce, opláštění sendvičovými panely
  • zděné zateplené, nezateplené
 • provádíme výstavbu železobetonových základů pro průmyslové zařízení za nepřerušeného provozu
 • realizujeme rekonstrukci průmyslových objektů (izolace obvodových konstrukcí, opravy střešních konstrukcí)
 • provádíme opravy podlah v průmyslových objektech a to třemi základními způsoby:
  • vybourání stávající podlahy a realizace nové železobetonové podlahy
  • očištění stávajícího povrchu brokováním a nanesením tenkovrstvé lité stěrky
  • pokládání vysokopevnostních PVC desek různých tlouštěk a rozměrů ===technický list===
   • výhody tohoto systému jsou:
    • suchý bezprašný proces
    • lze používat okamžitě od pokládky desek
    • v případě potřeby lze desky demontovat a přesouvat dle potřeby
    • překrývá praskliny v podlaze a odpadá tedy jejich oprava
 • další bližší informace poskytujeme na kontaktním e-mailu prukon@prukon.cz