VÝSTAVBA ZABEZPEČENÝCH SKLADŮ ZBRANÍ A STŘELIVA

  • poskytujeme technickou podporu při zhodnocení možností změny užívání
    • zájem zákazníka změnit způsob užívání stávajícího prostoru na zabezpečený sklad
  • provádíme stavební úpravy při změně užívání stávajícího prostoru na prostory zabezpečeného skladu
  • provádíme výstavbu nových zabezpečených skladů zbraní a střeliva
  • zajišťujeme zákazníkovi i veškerou legislativní podporu
  • při výstavbě je postupováno dle Zákona č. 119/2002 Sb. a dle nařízení vlády č. 338/2002 Sb.
  • další bližší informace poskytujeme na kontaktním e-mailu prukon@prukon.cz