ÚDRŽBA OCHRANNÝCH VALŮ V OKOLÍ MUNIČNÍCH SKLADŮ

  • realizujeme statické zajištění zeminy ochranných valů v případě jejich narušení
  • provádíme kontrolu, zda ochranné valy nepodléhají vodní či větrné erozi
  • provádíme údržbu ochranných valů dle vyhl.č. 102/1994 Sb. ČBÚ, §22, odst. 4 a 5
  • údržbu ochranných valů provádíme v období 05 – 10. měsíce
    • způsob údržby travnatých porostů provádíme konvenčním způsobem křovinořezy
    • jako alternativní způsob konvenčního způsobu sečení travního porostu zavádíme do praxe spásání stádem ovcí. Tento způsob je šetrnější vůči životnímu prostředí a snižuje náklady na údržbu
  • bližší informace poskytujeme na kontaktním e-mailu prukon@prukon.cz