Naše společnost  má ve svém týmu  vlastního  odborníka v pyrotechnickém oboru  se státním pyrotechnickým průkazem,  který opravňuje k ničení a zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby dle Zákona č. 61/1988 Sb., § 35 odst. 2. Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Díky koncesované živnosti můžeme ničit, zneškodňovat, nakupovat a prodávat výbušniny.

Provádíme:

  • úpravy trhacích jam, které po letech užívání  změní svůj vzhled i tvar, a díky tomu nesplňují stoprocentně svou  funkci, pro kterou byly vytvořeny.
  • úpravy ochranných valů, které jsou po mnoha letech od vybudování v nevyhovujícím stavu dle vyhl. ČBÚ č. 99/1995 Sb., § 9 a vyhl. ČBÚ č. 102/1994 Sb., § 6.