Naše firma má ve svém týmu  vlastního  odborníka v pyrotechnickém oboru  se státním pyrotechnickým průkazem,  který opravňuje k ničení a zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby dle Zákona č. 61/1988 Sb.,Odst. 3. Díky koncesované živnosti můžeme ničit, zneškodňovat, nakupovat a prodávat výbušniny.

Provádíme:

  • úpravy trhacích jam, které po letech užívání  změní svůj vzhled i tvar, a díky tomu nesplňují stoprocentně svou  funkci, pro kterou byly vytvořeny.
  • úpravy ochranných valů, které jsou po mnoha letech od vybudování v nevyhovujícím stavu dle §9 vyhl. ČBÚ č. 99/1995 Sb. a §22 odst. 5 vyhl. č. 102/1994 Sb.