V rámci střediska nabízíme svým zákazníkům zpracování projektových dokumentací podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve všech projekčních stupních.

Zajistíme dokumentaci pro:

  1. uzemní rozhodnutí (DUR)
  2. stavební povolení  (DSP)
  3. pro provedení stavby (DPS)
  4. skutečné provedení stavby (DSPS)

V našem týmu jsou autorizovaní inženýři a technici s bohatými zkušenostmi při projektování stavebních i technologických celků. V rámci projekčních prací provádíme zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby, statické posudky, položkové rozpočty. Dále také stavební povolení, autorský i technický dozor na stavbách.

Součástí náplně střediska je i inženýrská činnost. Dle požadavku investora zpracujeme studii proveditelnosti, technicko-ekonomický posudek, rizikovou analýzu na jakýkoliv investiční záměr.

Součástí střediska jsou i zkušení energetičtí specialisté zapsaní v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří zajištují zpracování autorizovaných dokumentů požadovaných zákonem o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb., v platném znění):

  • Energetický audit
  • Energetický posudek
  • Průkaz energetické náročnosti budovy
  • Kontrola kotlů a rozvodů teplené energie podle vyhlášky č. 194/2013 Sb.

Další činností je vypracování kompletní dokumentace pro dotační tituly (OPPIK, OPŽP, Nová zelená úsporám, IROP). V případě potřeby zajistíme zpracování vaší žádosti o dotaci u našich externích partnerů.

Nabízíme odbornou pomoc při zavádění Energetického managementu podle normy ČSN EN ISO 50001 a poradenství v oblasti úspor energií a instalací OZE jak v rodinných domech, tak v průmyslových areálech.

ENERGETICKÉ AUDITY