Společnost PRUKON byla založena v roce 1995 a od začátku své existence byla zaměřena na stavební průmysl. V roce 2015 byla společnost odkoupena od původních majitelů a systematickými procesy byla zahájena její novodobá éra.

Společnost byla nově diverzifikována a striktně rozdělena do samostatných závodů a středisek. Společnost realizuje stavební zakázky jak pro obranný a bezpečnostní průmysl, tak pro civilní sektor. Každý závod i středisko má svou vlastní hierarchii s vlastní odpovědností i pravomocemi a jejich aktivity i výsledky jsou informačními technologiemi sdružovány v administrativním centru společnosti a vyhodnocovány s následnou zpětnou vazbou.

„Díl našeho úspěchu vracíme zpět veřejnému prospěchu“