OZNÁMENÍ DODAVATELŮM

Upozorňujeme všechny naše stávající i nové dodavatele, že od 01.01.2018 společnost PRUKON s.r.o. umožňuje odběr a nákup materiálu nebo služeb pouze na základě námi vyhotovené a vystavené objednávky nebo smlouvy o dílo. Neobdrží-li dodavatel vystavenou objednávku e-mailem, pak nebude možné od dodavatele kýmkoliv materiál nebo službu odebrat nebo jiným způsobem objednat. Objednávky, které by proběhly bez tohoto postupu budou pro nás neplatné.

V případě doplňujících dotazů kontaktujte oddělení nákupu Mgr. Vranovou prostřednictvím e-mailu podatelna@prukon.cz nebo telefonicky +420775114982.