VÝSTAVBA ZABEZPEČENÝCH SKLADŮ ZBRANÍ A STŘELIVA

 • poskytujeme technickou podporu při zhodnocení možností změny užívání
  • zájem zákazníka změnit způsob užívání stávajícího prostoru na zabezpečený sklad
 • provádíme stavební úpravy při změně užívání stávajícího prostoru na prostory zabezpečeného skladu
 • provádíme výstavbu nových zabezpečených skladů zbraní a střeliva
 • zajišťujeme zákazníkovi i veškerou legislativní podporu
 • při výstavbě je postupováno dle Zákona č. 119/2002 Sb. a dle nařízení vlády č. 338/2002 Sb.
 • další bližší informace poskytujeme na kontaktním e-mailu prukon@prukon.cz

VÝSTAVBA ZKUŠEBNÍCH STOLIC T72

 • jako generální zhotovitel realizujeme zkušební stolice pro tanky typu T72
 • zkušební stolice realizujeme od vypracování projektové dokumentace až po zprovoznění
 • výstavbu zkušebních stolic realizujeme podle původních projektových dokumentací
  • část elektro jsme projekčně adaptovali na dobové technické podmínky
 • jako jediná společnost na domácím trhu dokážeme zákazníkovi nabídnout FULL SERVICE
 • bližší informace poskytujeme na kontaktním e-mailu prukon@prukon.cz

ÚDRŽBA OCHRANNÝCH VALŮ V OKOLÍ MUNIČNÍCH SKLADŮ

 • realizujeme statické zajištění zeminy ochranných valů v případě jejich narušení
 • provádíme kontrolu, zda ochranné valy nepodléhají vodní či větrné erozi
 • provádíme údržbu ochranných valů dle vyhl.č. 102/1994 Sb. ČBÚ, §22, odst. 4 a 5
 • údržbu ochranných valů provádíme v období 05 - 10. měsíce
  • způsob údržby travnatých porostů provádíme konvenčním způsobem křovinořezy
  • jako alternativní způsob konvenčního způsobu sečení travního porostu zavádíme do praxe spásání stádem ovcí. Tento způsob je šetrnější vůči životnímu prostředí a snižuje náklady na údržbu
 • bližší informace poskytujeme na kontaktním e-mailu prukon@prukon.cz