Do klasické stavební činnosti řadí naše společnost běžné stavební práce, například :

 • Rekonstrukce výrobních hal a administrativních budov
 • Zateplování průmyslových objektů
 • Výstavba výrobních hal i administrativních budov
 • Výstavba rodinných domů
 • Rekonstrukce rodinných domů
 • Zateplování rodinných domů

Společnost realizuje i veškeré přidružené profese, například :

 • Silnoproud, slaboproud
 • Zdravoinstalace, plynoinstalace
 • Vytápění, vzduchotechnika
 • Kompresorovny pro distribuci stlačeného vzduchu od 2 – 8 bar
 • Zdroje chlazení včetně rozvodů chladícího média

Služby klasické stavební činnosti:

 • Vizualizace pro návrh vzhledu exteriérů i interiérů
 • Vypracování projektové dokumentace ve stupni
  • Pro stavební povolení
  • Pro výběr zhotovitele
  • Pro realizaci
 • Skutečné provedení pro účely předání díla nebo kolaudace
 • Výkaz výměr
 • Vypracování investičních rozpočtů pro účely investičního plánování
 • Vypracování rozpočtů pro účely realizace stavby
 • Realizace díla v poměru 60% vlastní kapacita, 40% subdodavatelé

 

Diagram předávání informací

STAVBA BLC